ViOlympic Tiếng Anh      ViOlympic Toán
Tìm kiếm Đề thi tiếng Anh - thật dễ dàng!
 
Xem thêm:  Bảng Chữ Cái Tiếng Anh|Từ Vựng Tiếng Anh|Tạo Từ Vựng Thực Hành|Tạo Trang Bài Học 
Từ Vừng Tiếng Anh

Học Tiếng AnhCHỌN DẠNG GAMES VÀ NHẤN VÀO NÚT TƯƠNG ỨNG ĐỂ THỰC HÀNH BẢNG CHỮ CÁI ALPHABET ANH NGỮ


Các bài học đánh vần tương tác có thể tìm thấy tại đây.


BẢNG CHỮ CÁI ALPHABET TIẾNG ANH


Bảng chữ cái Alphabet trong tiếng Anh gồm có 26 chữ cái: A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N- O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z. Vị trí hay trật tự của các chữ cái được gọi là trật tự alphabet. Chúng ta thường đặt các từ theo trật tự alphabet để có thể xác định một từ dễ dàng hoặc tìm kiếm hoặc gọi ra từ đó từ một danh sách các từ được lựa chọn theo trật tự alphabetic.

  • Các bài tập trong cột Học tập giúp bạn quen thuộc với bảng chữ cái. Các bài tập trong cột Thực hành giúp bạn học, thực hành bảng chữ cái alphabet và trật tự các chữ cái theo thứ tự alphabet.

  • Nhấp chuột vào nút bài tập bạn muốn và trình duyệt web của bạn sẽ mở ra bài tập đó trong cửa sổ mới. Đóng cửa sổ lại khi bạn đã thực hành xong hoặc muốn chuyển qua bài tập khác.
  • Chủ đề Liên quan
    ViOlympic Tiếng Anh Lớp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    Bản quyền © 2009 - Học Liệu Thực Hành Tiếng Anh Tương Tác. Giữ mọi bản quyền. Không được sao chép lại, cho dù là toàn bộ hay một phần, khi không có sự cho phép bằng văn bản. Thương hiệu, nhãn hiệu, và nội dung là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. Bạn có thể sử dụng học liệu nếu bạn đã đọc và chấp thuận Điều khoản sử dụng.